Slide Show

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

Vážení návštěvníci, vážení čtenáři...

Informace o naší obci Roštíně v podobě těchto stránek je určena všem, kteří se zde narodili nebo zde prožili část svého života a obec se jim nesmazatelně vryla do paměti a vzpomínek. Jsou určeny také těm, kteří o Roštíně třeba moc nebo nic nevědí. Myšlenka vydat tuto publikaci zrála několik let. Nyní nastala příležitost uvést ji v život. Rok 1997 je rokem několika významných výročí a událostí. V roce 1847 byl postaven farní kostel svaté Anny, místo oduševnělých, zbožných setkávání, křtů, svateb a pohřbů. V roce 1867 byla postavena místní škola, studnice poznávání, dílna občanství a lidskosti. V roce 1997 byl předsedou Poslanecké sněmovny udělen Roštínu nový znak a obecní prapor. Počátky naší obce sahají do hluboké historie. V překrásném rodném údolíčku pod nejvyšším vrcholem lesnatých Chřibů Brdem kvetl život od nepaměti. Své osudy zde prožily desítky generací.Vyrostly zde také osobnosti, jejichž význam a věhlas široce přesáhl rámec místa a kraje. Vám nyní přinášíme informace které vypráví o dějinách, uctívají památku známých i bezejmenných a dávají svědectví o současném životě Roštína. První a do našich dnů jedinou publikaci o obci vydal v roce 1968 při příležitosti stého výročí zdejší školy kronikář, zdejší občan pan Antonín Mozga. Přihlašujeme se k tomuto dědictví. Inspirovalo nás a tuto sekci také nadepisujeme jako Kroniku obce

Copyright © 1997 - 2016 Obec Roštín. All Rights Reserved